Rašínova vysoká škola s.r.o.

 

 


Sídlo:

Brno, Šámalova 1477/60, PSČ 61500


Identifikační číslo:

26275619


 

Předmět činnosti:

 

provozování soukromé vysoké školy podle § 2 odst. 7 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Podle § 2 odst. 3 a 5 tohoto zákona uskutečňuje společnost při provozování soukromé vysoké školy tyto činnosti:

 

a) bakalářské a magisterské studijní programy

 

b) programy celoživotního vzdělávání

 

c) rozvíjí výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost dle rozhodnutí MŠMT

    č. j. 28 915/2003-30 ze dne 27. října 2003 o udělení státního souhlasu,

    právní moc 22. 11. 2003.


 

 

Kontakt: info@ravys.cz